Вінницька районна рада
Вінницька область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ – ВЕЛИКА ТА ДРУЖНЯ СІМ’Я ДЛЯ ДИТИНИ

Дата: 12.02.2024 15:48
Кількість переглядів: 104

Фото без опису#захистправдитини

Діти повинні зростати в сім’ях рідних батьків, але коли це неможливо, альтернативою біологічній родині може слугувати інша сім’я, до прикладу, ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ.

ДБСТ (абревіатура або скорочена назва) - це сім’я, у якій виховується та спільно проживають не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, але не більше усіх разом 10 дітей з числа власних та вихованців.

ЯКУ ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ОТРИМУЄ ДБСТ⁉️

🔰ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ.

Допомога надається на кожну дитину у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

☝️ Наразі прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 2 563 грн, для дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн.

☝️ Дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, державна соціальна допомога призначається незалежно від того, чи навчаються вони в закладах освіти, до досягнення ними 23-річного віку.

🔰ДЕРЖАВНЕ ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ.

Встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи (наразі 3 028 грн) на кожного вихованця і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги.

☝️Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

🔰СПЛАТА ЄСВ за батьків-вихователів.

СКІЛЬКИ ЧАСУ ДИТИНА МОЖЕ ВИХОВУВАТИСЬ В ДБСТ⁉️

Діти можуть виховуватись в ДБСТ до досягнення 18-річного віку або до закінчення навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, можуть продовжити проживати та виховуватися у ДБСТ до досягнення 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони в закладах освіти.

ВАЖЛИВО

☝️За вихованцями зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає збереження усіх державних гарантій.

☝️Також, вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду.

ВИ БАЖАЄТЕ СТВОРИТИ ВЕЛИКУ ТА ДРУЖНЮ СІМ’Ю ДЛЯ ДИТИНИ, ЯКА ЇЇ ПОТРЕБУЄ❓ ТУТ Є НИЗКА УМОВ ТА ВИМОГ❗️

Дитина може бути влаштована до ДБСТ за умови встановлення їй відповідного статусу та за її згодою (якщо вона досягла відповідного віку й такого рівня розвитку, що може її висловити).

🫸Важливим є також те, що на виховання у таку сімю першочергово влаштовуються діти, які:

✔️ перебувають між собою в родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин їх не можна виховувати разом;

✔️ перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

✔️ перемістилися з тимчасово окупованих територій.

👉 Отже, БАТЬКАМИ-ВИХОВАТЕЛЯМИ можуть бути повнолітні працездатні особи, за винятком:

❌осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

❌осіб, позбавлених батьківських прав;

❌осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;

❌осіб, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком МСЕК потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

❌осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

❌осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

❌осіб, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

❌осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України , або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

❌осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

❌осіб, які не пройшли курс навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

❌осіб, інтереси яких суперечать інтересам дитини, у тому числі осіб, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

❌осіб, з якими проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

❗️Також є обмеження щодо віку батьків-вихователів:

☝️На час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку, вихованці мають вибути ДБСТ.

☝️ У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.

🫴 В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім’я може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

Зверніть увагу 🔔 що середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, що передували місяцю звернення із заявою про створення ДБСТ, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

ВАЖЛИВО

🟢Батьки-вихователі мають сприяти праву вихованців на усиновлення.

🔴Створення батьками-вихователями перешкод у забезпеченні такого права є підставою для перегляду рішення про подальше функціонування такого ДБСТ.

👍Водночас, батьки-вихователі мають пріоритетне перед іншими право на усиновлення.

КУДИ ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДБСТ⁉️

✍️Офлайн – до служби у справах дітей районної військової адміністрації, міської ради за місцем проживання осіб, які бажають влаштувати в свою сім’ю дітей.

📲Онлайн - https://diia.gov.ua/.../prijomni-batki-batki-vihovateli...

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАТИ⁉️

✍️Заяву про бажання створити ДБСТ.

! Від подружжя, яке бажає створити ДБСТ, подається спільна заява, підписана кожним з подружжя.

🗂До заяви обов’язково додати такі документи:

▪️ копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

▪️ копію картки платника податків або документ, що підтверджує відмову від податкового номера (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від нього);

▪️ копію документу, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

▪️ довідку про заробітну плату за останні шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік;

▪️ копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

▪️ висновок про стан здоров’я заявників;

▪️ довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника;

▪️ документ, що підтверджує право власності житлового приміщення;

▪️ довідку про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

▪️ довідку про реєстрацію місця проживання заявників та членів сім’ї, які проживають разом на спільній житловій площі;

▪️ довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

▪️ письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з заявниками.

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ДБСТ⁉️

Рішення про створення та забезпечення функціонування ДБСТ приймається 👉районною військовою адміністрацією/ виконавчим органом міської ради на підставі висновку служби у справах дітей про наявність умов для його створення та з урахуванням рекомендацій центру соціальних служб (за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

🙌З інформацією про навчання батьків-вихователів можна ознайомтесь на сторінці @Вінницький обласний центр соціальних служб.

На підставі прийнятого рішення про створення та забезпечення функціонування ДБСТ між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення, укладається договір 🤝про організацію діяльності ДБСТ.

Батькам-вихователям для потреб ДБСТ позачергово може надаватися обладнаний індивідуальний житловий будинок🏡 або багатокімнатна квартира🏘 за нормами, встановленими законодавством.

#Нацсоцслужба #сімейніформивиховання

@читачі


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь