ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ оголошує прийом студентів на навчання

13.02.19


 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОГОЛОШУЄ

_______________________________________________________________________________________

прийом студентів на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на 2019-2020 навчальний рік
Денна та заочна форми навчання

До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:

– «Агрономія»;
– «Садівництво та виноградарство»;
– «Лісове господарство»;
– «Садово-паркове господарство»;
– «Захист і карантин рослин»*;
– «Екологія»;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
– «Харчові технології»;
– «Водні біоресурси та аквакультура»;
– «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»*;
– «Агроінженерія»;
– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
– «Галузеве машинобудування»;
– «Професійна освіта» (спеціалізація «Професійна освіта (машинобудування)»)*;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Економіка» (спеціалізації: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Бізнес - аналітика»,«Організація агробізнесу та використання земельних ресурсів»);
– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
– «Комп’ютерні науки»;
– «Менеджмент» (спеціалізація «Логістика»);
– «Публічне управління та адміністрування»;
– «Право»;
– «Готельно-ресторанна справа»*;
– «Туризм»;
– * тільки денна форма навчання.

Документи до університету приймаються з 10 липня по 22 липня (до 18.00 години) 2019 року. Для здобуття ступеня бакалавра спеціальностей 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування» мінімальна кількість балів з конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання має становити не менше 130 балів, для всіх інших спеціальностей не менше 100 балів. Сертифікати ЗНО приймаються за 2017, 2018 та 2019 роки. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 та 2019  року. Конкурсний відбір проводиться не пізніше 18:00 годин 26 липня 2019 року.

Прийом документів для категорії осіб, які мають право складати вступні випробування до

університету, проводиться з 10 липня по 16 липня (до 18.00 години) 2019 року.

Вступники подають особисто такі документи:
– заяву;
– копію документа, що посвідчує особу; (копію паспорта або свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
– копію документа  державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
– копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти;
– копії документів, що дають право на пільги;
– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
– копію військового квитка або приписного посвідчення;
– копію ідентифікаційного номера.

Одночасно з подачею копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.

Вступники подають документи в папці із зав’язками та чотири конверти з марками України.

За обраною спеціальністю в університеті здійснюється прийом сертифікату (сертифікатів) з наступних предметів:

– «Агрономія»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний);  3-й предмет – хімія або математика;
– «Садівництво та виноградарство» 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія(профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Лісове господарство»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – хімія або біологія;
– «Садово-паркове господарство»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика(профільний); 3-й предмет – хімія або біологія;
– «Захист і карантин рослин»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія   (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Екологія»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний); 3-й предмет – хімія, або географія;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Харчові технології»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – хімія або біологія;
– «Водні біоресурси та аквакультура»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет –  біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Агроінженерія»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний);  3-й предмет – фізика або географія;
– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» : 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – фізика, або іноземна мова;
– «Галузеве машинобудування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний), 3-й предмет – фізика або іноземна мова;
– «Професійна освіта»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний), 3-й предмет – фізика або іноземна мова;
– «Облік і оподаткування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Економіка»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова, або географія;
– «Комп’ютерні науки»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – фізика або іноземна мова;
– «Менеджмент»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Публічне управління та адміністрування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або історія України;
– «Право»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – історія України (профільний);   3-й предмет – математика або іноземна мова;
– «Готельно-ресторанна справа»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – іноземна мова (профільний); 3-й предмет – географія або математика;
– «Туризм»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – іноземна мова (профільний); 3-й предмет – географія або математика.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» денної форми навчання на 2019-2020 навчальний рік приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту та сертифікат (сертифікати) з  наступних предметів: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет– біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика.


______________________________________________________________

прийом студентів на навчання для здобуття ступеня бакалавра
денної та заочної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"
на 2019-2020 навчальний рік

До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст".

 

Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:

– «Агрономія»;
– «Садівництво та виноградарство»;
– «Лісове господарство»;
– «Садово-паркове господарство»;
– «Захист і карантин рослин»*;
– «Екологія»;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
– «Харчові технології»;
– «Водні біоресурси та аквакультура»;
– «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»*;
– «Агроінженерія»;
– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
– «Галузеве машинобудування»;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Економіка» (спеціалізації: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка*»);
– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»*;
– «Комп’ютерні науки»;
– «Менеджмент» (спеціалізація «Логістика»);
– «Публічне управління та адміністрування»;
– «Готельно-ресторанна справа»*;
– «Туризм»*;
* – тільки денна форма навчання

Документи приймаються:

- на денну форму з 10 липня по 22 липня (до 18.00 години) 2019 року. Вступне випробування проводиться з 23 по 24 липня 2019 року;

- на заочну форму з 10 липня по 22 липня (до 18.00 години) 2019 року. Вступне випробування проводиться з 29 по 30 липня 2019 року.

При вступі на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обов’язково подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Мінімальна кількість балів з української мови та літератури зовнішнього незалежного оцінювання має становити не менше 100 балів. Сертифікати ЗНО приймаються за 2017, 2018 та 2019 роки.

Вступники подають особисто такі документи:

– заяву;
– копію документа державного зразка про здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» і додаток до нього;
 – копії документів, що дають право на пільги;
– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
– копію паспорта;
– копію військового квитка або приписного посвідчення;
– копію ідентифікаційного номера.

Одночасно з подачею копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.

Абітурієнти можуть вступити до Вінницького національного аграрного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Вступники повинні мати при собі папку із зав’язками та чотири конверти з марками України.

_____________________________________________________________________

Прийом студентів на навчання для здобуття
ступеня магістра на 2019-2020 навчальний рік
Денна та заочна форми навчання

До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про здобутий ступінь вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр)

Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:

– «Агрономія»;
– «Садівництво та виноградарство»*;
– «Садово-паркове господарство»;
– «Екологія»;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
– «Водні біоресурси та аквакультура»;
– «Харчові технології»;
– «Агроінженерія»;
– «Галузеве машинобудування» (спеціалізації «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Обладнання переробних і харчових виробництв»);
– «Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка»;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Економіка»(спеціалізації: «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економічна кібернетика», «Бізнес - аналітика», «Міжнародна економіка»);
– «Менеджмент» (спеціалізації: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності», «Дорадництво»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент митної справи», «Менеджмент туристичного бізнесу»);
– «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація: «Адміністративний менеджмент»);
– «Готельно-ресторанна справа»;
– «Туризм»;
– «Право»;
* –тільки денна форма навчання.

Документи до університету приймаються:
– на денну форму навчання з 10 липня по 23 липня 2019 року. Вступні фахові випробування та вступний іспит з іноземної мови проводяться з 25 липня по 27 липня 2019 року;
– на заочну форму навчання з 10 липня по 23 липня 2018 року. Вступні фахові випробування та вступний іспит з іноземної мови проводяться з 26 липня по 29 липня 2019 року.

При прийомі на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр)для конкурсного відбору осіб враховуються:
– результати фахового вступного випробування;
– результати вступного іспиту з іноземної мови;
– середній бал додатку до диплома;
– додаткові бали (наявність наукових здобутків, тощо).

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» (денна форма навчання); 242 «Туризм» (денна форма навчання);051 «Економіка» (денна та заочна форми навчання); 071 «Облік і оподаткування» (денна та заочна форми навчання); 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна та заочна форми навчання); 073 «Менеджмент» (денна та заочна форми навчання); 281 «Публічне управління та адміністрування» (денна та заочна форми навчання):

– реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 13 травня 2019 року та закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019 року;

– складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться 31 травня 2019 року; 24 липня 2019 року.

– єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови проводиться 02 липня 2019 року;

– фахове вступне випробування проводиться 26 липня 2019 року.

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на денну та заочну форми навчання:
– реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 13 травня 2019 року та закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019 року;
– складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться 31 травня 2019 року; 24 липня 2019 року;
– єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови проводиться 02 липня 2019 року;
– єдине фахове вступне випробування проводиться 04 липня 2019 року.

Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

Вступники подають особисто такі документи:
– заяву;
– копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
– копію документа про зміну прізвища (при необхідності);
– копію документів, що підтверджують наукові здобутки;
– копії документів, що дають право на пільги;
– копію паспорта;
– копію військового квитка або приписного посвідчення;
– копію ідентифікаційного номера.

Одночасно з подачею копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.

Вступники подають документи в папці із зав’язками та чотири конверти з марками України.

Абітурієнти можуть вступити до Вінницького національного аграрного університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала відповідного диплома.

Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією.

Адреса

університету:

21008  м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 (корпус №1);
тел.: (0432) 46-74-37;

e-mail: pk_vnau@i.ua;                     www.vsau.edu.ua

Проїзд тролейбусом № 12, №13, №14 та маршрутним таксі №10А, 18А, 16 до зупинки «Аграрний університет»

 

 

Повернутись
Голова районної ради
Закревська Тетяна Петрівна

Зараз немає петицій на які триває збір підписів

Переглянути всі петиції »

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація