Увага! Постанова Центральної виборчої комісії України

26.03.14

Доводимо до відома сільських, селищних голів для використання в роботі постанову Центральної виборчої комісії №35 від 06.03.2014 року.

 

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

6 березня 2014 року № 35

Про окремі питання забезпечення дотримання законодавства України про референдуми 

Конституція України, прийнята Верховною Радою України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу та спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, визначає Україну як унітарну, суверенну, незалежну, демократичну та правову державу, суверенітет якої поширюється на всю її територію (статті 1, 2 Конституції України).

В Україні визнається і діє принцип верховенства права, а Конституція України має найвищу юридичну силу. При цьому за змістом статті 8 Конституції України усі нормативно-правові акти приймаються на її основі та повинні їй відповідати.

Згідно зі статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. У свою чергу, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України встановлено, що організація і порядок проведення виборів і референдумів визначаються виключно законами України.

Однак на сьогодні закон, який повинен визначати організацію та порядок проведення місцевого референдуму, відсутній, оскільки Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" згідно з пунктом 4 розділу XIII"Прикінцеві положення" Закону України "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року № 5475-VIвизнано таким, що втратив чинність.

Відтак підготовка проведення місцевих референдумів на території України можлива лише після прийняття Верховною Радою України, яка  згідно зі статтею 75 Конституції України є єдиним органом законодавчої влади в Україні, відповідного закону, яким будуть врегульовані всі організаційно-правові механізми реалізації народного волевиявлення в такій формі, як місцевий референдум.

Натомість до законодавчого врегулювання Верховною Радою України  проведення місцевих референдумів будь-які спроби їх проведення є антиконституційними і незаконними.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим 6 березня 2014 року прийняла рішення № 1702-6/14 про проведення 16 березня 2014 року загальнокримського референдуму (включаючи м. Севастополь) щодо статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Центральна виборча комісія є постійно діючим державним органом, до повноважень якого належить забезпечення реалізації та захисту прав громадян України на участь у референдумах, дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад процесу референдуму, а також здійснення контролю за додержання вимог законодавства України про референдуми та забезпечення його однакового застосування на всій території України (преамбула, стаття 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Виходячи із своїх повноважень, Комісія наголошує, що відсутність збалансованого з точки зору забезпечення прав і інтересів усіх учасників референдумного процесу механізму проведення місцевих референдумів, легітимізованого на рівні Закону України, унеможливлює дотримання засадничих принципів реалізації народного волевиявлення: загального права голосу; рівності;законності;прямого волевиявлення; вільної участі у місцевому референдумі;таємності голосування;особистої участі у голосуванні; однократності голосування.

Так, законодавча невизначеність кола суб’єктів процесу місцевого референдуму та їх прав, неврегульованість порядку утворення округів, дільниць та комісій з місцевого референдуму, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, гарантій діяльності офіційних спостерігачів, порядку проведення голосування та встановлення результатів місцевого референдуму нівелюють місцевий референдум як одну з форм безпосередньої демократії.

З огляду на викладене вище всі дії, спрямовані на імітацію заходів з підготовки проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим за умови неврегульованості Верховною Радою України організації і порядку його проведення, містять ознаки зазіхання на конституційний лад України та захоплення державної влади і не матимуть жодних правових наслідків.

Центральна виборча комісія відзначає, що згідно зі статтею 2 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) використання бази даних Реєстру, будь-якої її частини, копії бази даних або її частини, персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, можливе виключно лише для цілей, визначених Законом. При цьому статтею 26 Закону встановлено вичерпний перелік цілей використання персональних даних Реєстру, що унеможливлює використання бази даних Реєстру, крім передбаченої Законом мети.

Частина десята статті 3 Закону визначає основною засадою ведення Реєстру його захищеність, що передбачає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів технічного захисту інформації, відповідних організаційно-правових заходів та встановлення юридичної відповідальності за порушення захищеності Реєстру.

У зв’язку із цим Комісія відзначає, що за відсутності законодавчого забезпечення організації та проведення місцевого референдуму є неможливим дотримання вимог частини другої статті 27 Закону, за змістом якої для підготовки проведення голосування на місцевому референдумі орган ведення Реєстру після утворення дільниць для голосування на місцевому референдумі складає відповідні списки для кожної звичайної дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження.

З огляду на викладене використання бази даних Реєстру чи будь-яких її частин у ході реалізації заходів, начебто спрямованих на проведення в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі 16 березня 2014 року місцевого референдуму, є незаконним.

Натомість складання, уточнення та використання списків учасників референдуму всупереч порядку, встановленому законами України, є протиправним.

Центральна виборча комісія звертає увагу, що передані на відповідальне зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування виборчі скриньки є державною власністю України, обліковуються на балансі Центральної виборчої комісії та використовується в установленому Комісією порядку. Зважаючи на це, у відповідних органів, які здійснюють зберігання виборчих скриньок та іншого державного майна України, на сьогодні відсутні правові підстави для їх передачі будь-яким суб’єктам. Незаконне використання такого майна тягне за собою юридичну відповідальність за законами України.

Враховуючи ситуацію, що склалася в Автономній Республіці Крим, та з метою забезпечення захисту бази даних Державного реєстру виборців від незаконного використання персональних даних Державного реєстру виборців, забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення, встановлення юридичної відповідальності за порушення захищеності Реєстру Центральна виборча комісія як розпорядник Державного реєстру виборців вважає необхідним в якості організаційно-правових заходів захисту Реєстру застосувати тимчасове обмеження доступу органів Реєстру, утворених в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, до бази даних Державного реєстру виборців.

З огляду на викладене, згідно зі статтями 1, 2, 5, 8, 19, 75, пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України, пунктом 9 частини першої, частиною десятою статті 3, частинами другою, третьою статті 11, статтями 14, 15 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17, частиною четвертою статті 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Місцевим органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, територіальним виборчим комісіям, об’єднанням громадян, закладам, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності забезпечити неухильне дотримання законодавства України про референдуми, а також постанов Центральної виборчої комісії щодо використання та забезпечення збереження державного майна, переданого на відповідальне зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

2. Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Державного реєстру виборців органам Державного реєстру виборців, утвореним в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

3. Цю постанову надіслати виконуючому обов’язки Президента України – Голові Верховної Ради України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки та оборони України, Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Постійному Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим, а також Верховній Раді  Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома відповідних місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, територіальних виборчих комісій та передачі відповідним органам Державного реєстру виборців, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова Центральної виборчої комісії                                      М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

 

Повернутись
Голова районної ради
Закревська Тетяна Петрівна

Зараз немає петицій на які триває збір підписів

Переглянути всі петиції »

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація